DICP OpenIR
The Extend of Non - Born-Oppenheimer Coupling in the Reaction of Cl (2P) with para- H2
Wang XA(王兴安); Dong WR(董文锐); Xiao CL(肖春雷); Che L(车丽); Ren ZF(任泽峰); Dai DX(戴东旭); Wang XY(王秀岩); Piergiorgio Casavecchia; Yang XM(杨学明); Bin Jiang; Xie DQ(谢代前); Sun ZG(孙志刚); Li SR(李仕仁); Zhang DH(张东辉); Hans-Joachim Werner; Millard H. Alexande; Wang XA(王兴安); Dong WR(董文锐); Xiao CL(肖春雷); Che L(车丽); Ren ZF(任泽峰); Dai DX(戴东旭); Wang XY(王秀岩); Piergiorgio Casavecchia; Yang XM(杨学明); Bin Jiang; Xie DQ(谢代前); Sun ZG(孙志刚); Li SR(李仕仁); Zhang DH(张东辉); Hans-Joachim Werner; Millard H. Alexande
刊名Science
2008
322期:5901页:573-576
部门归属11
项目归属1102
产权排名1;1
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/100803
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Yang XM(杨学明); Xie DQ(谢代前); Zhang DH(张东辉); Millard H. Alexande; Yang XM(杨学明); Xie DQ(谢代前); Zhang DH(张东辉); Millard H. Alexande
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang XA,Dong WR,Xiao CL,et al. The Extend of Non - Born-Oppenheimer Coupling in the Reaction of Cl (2P) with para- H2[J]. Science,2008,322(5901):573-576.
APA 王兴安.,董文锐.,肖春雷.,车丽.,任泽峰.,...&Millard H. Alexande.(2008).The Extend of Non - Born-Oppenheimer Coupling in the Reaction of Cl (2P) with para- H2.Science,322(5901),573-576.
MLA 王兴安,et al."The Extend of Non - Born-Oppenheimer Coupling in the Reaction of Cl (2P) with para- H2".Science 322.5901(2008):573-576.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[王兴安]的文章
[董文锐]的文章
[肖春雷]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[王兴安]的文章
[董文锐]的文章
[肖春雷]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[王兴安]的文章
[董文锐]的文章
[肖春雷]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。