DICP OpenIR
Thermochemical Behavior of Crystalline RE(Val)Cl-3 center dot 6H(2)O (RE = Nd; Er; Val = Valine)
Zhang JN(张景楠); Tan ZC(谭志诚); Liu BP(刘北平); Shi Q(史全); Tong B
刊名Journal of Chemical and Engineering Data
2009
54页:392-395
部门归属15
项目归属1504
产权排名1;1
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/101895
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Tan ZC(谭志诚)
推荐引用方式
GB/T 7714
Zhang JN,Tan ZC,Liu BP,et al. Thermochemical Behavior of Crystalline RE(Val)Cl-3 center dot 6H(2)O (RE = Nd; Er; Val = Valine)[J]. Journal of Chemical and Engineering Data,2009,54:392-395.
APA 张景楠,谭志诚,刘北平,史全,&Tong B.(2009).Thermochemical Behavior of Crystalline RE(Val)Cl-3 center dot 6H(2)O (RE = Nd; Er; Val = Valine).Journal of Chemical and Engineering Data,54,392-395.
MLA 张景楠,et al."Thermochemical Behavior of Crystalline RE(Val)Cl-3 center dot 6H(2)O (RE = Nd; Er; Val = Valine)".Journal of Chemical and Engineering Data 54(2009):392-395.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[张景楠]的文章
[谭志诚]的文章
[刘北平]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[张景楠]的文章
[谭志诚]的文章
[刘北平]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[张景楠]的文章
[谭志诚]的文章
[刘北平]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。