DICP OpenIR
Crystal Structure and Thermodynamic Properties of N; N-dimethylnorephedrine Hydrochloride (C11H18NOCl) (s)
You-Ying Di; Yu-Xia Kong; Wei-Wei Yang; Da-Qi Wang; Tan ZC(谭志诚)
刊名Acta Chimica Slovenica
2009
56页:392-398
部门归属2
项目归属207
产权排名2;4
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/102905
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者You-Ying Di
推荐引用方式
GB/T 7714
You-Ying Di,Yu-Xia Kong,Wei-Wei Yang,et al. Crystal Structure and Thermodynamic Properties of N; N-dimethylnorephedrine Hydrochloride (C11H18NOCl) (s)[J]. Acta Chimica Slovenica,2009,56:392-398.
APA You-Ying Di,Yu-Xia Kong,Wei-Wei Yang,Da-Qi Wang,&谭志诚.(2009).Crystal Structure and Thermodynamic Properties of N; N-dimethylnorephedrine Hydrochloride (C11H18NOCl) (s).Acta Chimica Slovenica,56,392-398.
MLA You-Ying Di,et al."Crystal Structure and Thermodynamic Properties of N; N-dimethylnorephedrine Hydrochloride (C11H18NOCl) (s)".Acta Chimica Slovenica 56(2009):392-398.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[You-Ying Di]的文章
[Yu-Xia Kong]的文章
[Wei-Wei Yang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[You-Ying Di]的文章
[Yu-Xia Kong]的文章
[Wei-Wei Yang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[You-Ying Di]的文章
[Yu-Xia Kong]的文章
[Wei-Wei Yang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。