DICP OpenIR
C-N and N-H Bond Metathesis Reactions Mediated by Carbon Dioxide
Wang YH(王业红); Zhang J(张健); Liu J(刘静); Zhang CF(张超锋); Zhang ZX(张志鑫); Xu J(徐杰); Xu ST(徐舒涛); Wang FJ(王方军); Wang F(王峰)
刊名ChemSusChem
2015-12-23
8期:12页:2066
产权排名1
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/148084
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Wang F(王峰)
作者单位大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang YH,Zhang J,Liu J,et al. C-N and N-H Bond Metathesis Reactions Mediated by Carbon Dioxide[J]. ChemSusChem,2015,8(12):2066.
APA 王业红.,张健.,刘静.,张超锋.,张志鑫.,...&王峰.(2015).C-N and N-H Bond Metathesis Reactions Mediated by Carbon Dioxide.ChemSusChem,8(12),2066.
MLA 王业红,et al."C-N and N-H Bond Metathesis Reactions Mediated by Carbon Dioxide".ChemSusChem 8.12(2015):2066.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[王业红]的文章
[张健]的文章
[刘静]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[王业红]的文章
[张健]的文章
[刘静]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[王业红]的文章
[张健]的文章
[刘静]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。