DICP OpenIR
Layered Bi2Se3 Nanoplate/Polyvinylidene Fluoride Composite Based n‑type Thermoelectric Fabrics
Chaochao Dun; Corey A. Hewitt; Huihui Huang; Junwei Xu; David S. Montgomery; Wanyi Nie; Jiang QK(蒋齐可); David L. Carroll; Dun Chaochao; Huang Huihui
刊名ACS Applied Materials & Interfaces
2016-01-08
7期:0页:7054
产权排名4
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/148322
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Dun Chaochao; Huang Huihui
作者单位大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Chaochao Dun,Corey A. Hewitt,Huihui Huang,et al. Layered Bi2Se3 Nanoplate/Polyvinylidene Fluoride Composite Based n‑type Thermoelectric Fabrics[J]. ACS Applied Materials & Interfaces,2016,7(0):7054.
APA Chaochao Dun.,Corey A. Hewitt.,Huihui Huang.,Junwei Xu.,David S. Montgomery.,...&Huang Huihui.(2016).Layered Bi2Se3 Nanoplate/Polyvinylidene Fluoride Composite Based n‑type Thermoelectric Fabrics.ACS Applied Materials & Interfaces,7(0),7054.
MLA Chaochao Dun,et al."Layered Bi2Se3 Nanoplate/Polyvinylidene Fluoride Composite Based n‑type Thermoelectric Fabrics".ACS Applied Materials & Interfaces 7.0(2016):7054.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Chaochao Dun]的文章
[Corey A. Hewitt]的文章
[Huihui Huang]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Chaochao Dun]的文章
[Corey A. Hewitt]的文章
[Huihui Huang]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Chaochao Dun]的文章
[Corey A. Hewitt]的文章
[Huihui Huang]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。