DICP OpenIR
Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor; Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor
Wang Xiuyan; LiXue chu; Lou Nanquan; Wang Xiuyan; LiXue chu; Lou Nanquan
刊名Chem.Phys. ; Chem.Phys.
1981 ; 1981
25-
原文出处查看原文 ; 查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/95343
专题中国科学院大连化学物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Wang Xiuyan,LiXue chu,Lou Nanquan,et al. Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor, Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor[J]. Chem.Phys., Chem.Phys.,1981, 1981:25-, 25-.
APA Wang Xiuyan,LiXue chu,Lou Nanquan,Wang Xiuyan,LiXue chu,&Lou Nanquan.(1981).Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor.Chem.Phys.,25-.
MLA Wang Xiuyan,et al."Chemiluminescent Spectra of C2*(α3π9-α3πυ)and deactivation of the C2*α3πg state in Na Vapor".Chem.Phys. (1981):25-.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Wang Xiuyan]的文章
[LiXue chu]的文章
[Lou Nanquan]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Wang Xiuyan]的文章
[LiXue chu]的文章
[Lou Nanquan]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Wang Xiuyan]的文章
[LiXue chu]的文章
[Lou Nanquan]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。