DICP OpenIR
Thermodynamic properties of hydrated sodium L-threonate Na(C4H7O5)·H2O(s)
Di You-Ying; Tan ZC(谭志诚); Gao Sheng-Li; Chen San-Ping; Sun LX(孙立贤); Di You-Ying; Tan ZC(谭志诚); Gao Sheng-Li; Chen San-Ping; Sun LX(孙立贤)
刊名Thermochimica Acta
2006
448期:1页:56-58
部门归属15
项目归属1504
产权排名2;2
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/97871
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Tan ZC(谭志诚); Tan ZC(谭志诚)
推荐引用方式
GB/T 7714
Di You-Ying,Tan ZC,Gao Sheng-Li,et al. Thermodynamic properties of hydrated sodium L-threonate Na(C4H7O5)·H2O(s)[J]. Thermochimica Acta,2006,448(1):56-58.
APA Di You-Ying.,谭志诚.,Gao Sheng-Li.,Chen San-Ping.,孙立贤.,...&孙立贤.(2006).Thermodynamic properties of hydrated sodium L-threonate Na(C4H7O5)·H2O(s).Thermochimica Acta,448(1),56-58.
MLA Di You-Ying,et al."Thermodynamic properties of hydrated sodium L-threonate Na(C4H7O5)·H2O(s)".Thermochimica Acta 448.1(2006):56-58.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Di You-Ying]的文章
[谭志诚]的文章
[Gao Sheng-Li]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Di You-Ying]的文章
[谭志诚]的文章
[Gao Sheng-Li]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Di You-Ying]的文章
[谭志诚]的文章
[Gao Sheng-Li]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。