DICP OpenIR
The hydrogen desorption kinetics of Mg0.9−xTi0.1PdxNi (x = 0.04; 0.06; 0.08; 0.1) electrode alloys
Tian QF(田琦峰); Zhang Y(张耀); Sun LX(孙立贤); Xu F(徐芬); Yuan HT(袁华堂); Tian QF(田琦峰); Zhang Y(张耀); Sun LX(孙立贤); Xu F(徐芬); Yuan HT(袁华堂)
刊名Journal of Alloys and Compounds
2007
446-447页:121-123
部门归属15
项目归属1504
产权排名1;1
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/99057
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Zhang Y(张耀); Sun LX(孙立贤); Zhang Y(张耀); Sun LX(孙立贤)
推荐引用方式
GB/T 7714
Tian QF,Zhang Y,Sun LX,et al. The hydrogen desorption kinetics of Mg0.9−xTi0.1PdxNi (x = 0.04; 0.06; 0.08; 0.1) electrode alloys[J]. Journal of Alloys and Compounds,2007,446-447:121-123.
APA 田琦峰.,张耀.,孙立贤.,徐芬.,袁华堂.,...&袁华堂.(2007).The hydrogen desorption kinetics of Mg0.9−xTi0.1PdxNi (x = 0.04; 0.06; 0.08; 0.1) electrode alloys.Journal of Alloys and Compounds,446-447,121-123.
MLA 田琦峰,et al."The hydrogen desorption kinetics of Mg0.9−xTi0.1PdxNi (x = 0.04; 0.06; 0.08; 0.1) electrode alloys".Journal of Alloys and Compounds 446-447(2007):121-123.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[田琦峰]的文章
[张耀]的文章
[孙立贤]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[田琦峰]的文章
[张耀]的文章
[孙立贤]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[田琦峰]的文章
[张耀]的文章
[孙立贤]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。