DICP OpenIR
Synthesis; crystal structure and thermochemical study of [Gd-2(Gly)(6)(H2O)(4)](ClO4)(6)(H2O)(5)
Lu Ji-Lin; Liu Bei-Ping; Tan ZC(谭志诚); Zhang Da-Shun; Li Lin; Chen Yuan-Dao; Shi Q(史全); Lu Ji-Lin; Liu Bei-Ping; Tan ZC(谭志诚); Zhang Da-Shun; Li Lin; Chen Yuan-Dao; Shi Q(史全)
刊名化学学报
2007
ISSN0567-7351
65期:20页:2349-2355
部门归属15
项目归属1504
产权排名2;3
语种
原文出处查看原文
文献类型期刊论文
条目标识符http://cas-ir.dicp.ac.cn/handle/321008/99675
专题中国科学院大连化学物理研究所
通讯作者Tan ZC(谭志诚); Tan ZC(谭志诚)
推荐引用方式
GB/T 7714
Lu Ji-Lin,Liu Bei-Ping,Tan ZC,et al. Synthesis; crystal structure and thermochemical study of [Gd-2(Gly)(6)(H2O)(4)](ClO4)(6)(H2O)(5)[J]. 化学学报,2007,65(20):2349-2355.
APA Lu Ji-Lin.,Liu Bei-Ping.,谭志诚.,Zhang Da-Shun.,Li Lin.,...&史全.(2007).Synthesis; crystal structure and thermochemical study of [Gd-2(Gly)(6)(H2O)(4)](ClO4)(6)(H2O)(5).化学学报,65(20),2349-2355.
MLA Lu Ji-Lin,et al."Synthesis; crystal structure and thermochemical study of [Gd-2(Gly)(6)(H2O)(4)](ClO4)(6)(H2O)(5)".化学学报 65.20(2007):2349-2355.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Lu Ji-Lin]的文章
[Liu Bei-Ping]的文章
[谭志诚]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Lu Ji-Lin]的文章
[Liu Bei-Ping]的文章
[谭志诚]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Lu Ji-Lin]的文章
[Liu Bei-Ping]的文章
[谭志诚]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。