DICP OpenIR

Browse/Search Results:  1-5 of 5 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Co(III)/Zn(II)-catalyzed dearomatization of indoles and coupling with carbenes from ene-yne ketones via intramolecular cyclopropanation 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS, 2018, 卷号: 39, 期号: 12, 页码: 1881-1889
Authors:  Li, Na;  Chang, Junbiao;  Kong, Lingheng;  Wang, Shuangjing;  Wang, Dandan;  Cheng, Miao;  Li, Xingwei
Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2019/06/20
Co(III)/Zn(II) catalysis  Dearomatization  Cyclopropanation  Carbene  Indole  
coiiizniicatalyzeddearomatizationofindolesandcouplingwithcarbenesfromeneyneketonesviaintramolecularcyclopropanation 期刊论文
催化学报, 2018, 卷号: 039, 期号: 012, 页码: 1881
Authors:  Li Na;  Chang Junbiao;  Kong Lingheng;  Wang Shuangjing;  Wang Dandan;  Cheng Miao;  Li Xingwei
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/12/02
Rhodium(III)-Catalyzed C-H Activation of Nitrones and Annulative Coupling with Nitroalkenes 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2017, 卷号: 82, 期号: 18, 页码: 9877-9884
Authors:  Bai, Dachang;  Jia, Qingqian;  Xu, Teng;  Zhang, Qiuqiu;  Wu, Fen;  Ma, Chaorui;  Liu, Bingxian;  Chang, Junbiao;  Li, Xingwei
Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2017/12/20
Rhodium(III)-Catalyzed C-H Activation of Nitrones and Annulative Coupling with Nitroalkenes 期刊论文
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2017, 卷号: 82, 期号: 18, 页码: 9877-9884
Authors:  Bai, Dachang;  Jia, Qingqian;  Xu, Teng;  Zhang, Qiuqiu;  Wu, Fen;  Ma, Chaorui;  Liu, Bingxian;  Chang, Junbiao;  Li, Xingwei
Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2017/12/20
Cp*Rh(III)-Catalyzed Mild Addition of C(sp(3))-H Bonds to alpha,beta-Unsaturated Aldehydes and Ketones 期刊论文
ORGANIC LETTERS, 2017, 卷号: 19, 期号: 8, 页码: 2086-2089
Authors:  Liu, Bingxian;  Hu, Panjie;  Zhou, Xukai;  Bai, Dachang;  Chang, Junbiao;  Li, Xingwei
Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2017/10/29