DICP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 439 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Selectivity-tunable amine aerobic oxidation catalysed by metal-free N,O-doped carbons 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 81, 页码: 12251-12254
Authors:  Li, Yingguang;  Shang, Sensen;  Wang, Lianyue;  Lv, Ying;  Niu, Jingyang;  Gao, Shuang
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2019/12/02
Direct probing of heterogeneity for adsorption and diffusion within a SAPO-34 crystal 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 72, 页码: 10693-10696
Authors:  Gao, Shushu;  Xu, Shutao;  Wei, Yingxu;  Liu, Zhiqiang;  Zheng, Anmin;  Wu, Pengfei;  Liu, Zhongmin
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2019/12/02
An organic-base catalyzed asymmetric 1,4-addition of tritylthiol to in situ generated aza-o-quinone methides at the H2O/DCM interface (vol 55, pg 2668, 2019) 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 64, 页码: 9567-9567
Authors:  Liu, Xianghui;  Wang, Kai;  Guo, Wengang;  Liu, Yan;  Li, Can
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/12/02
A Co-Fe Prussian blue analogue for efficient Fenton-like catalysis: the effect of high-spin cobalt 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 50, 页码: 7151-7154
Authors:  Zhao, Chunxiao;  Liu, Biao;  Li, Xuning;  Zhu, Kaixin;  Hu, Ruisheng;  Ao, Zhimin;  Wang, Junhu
Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2019/12/02
Mild pyrolysis of ionic self-assembled cobalt porphyrins on carbon toward efficient electrochemical conversion of CO2 to CO 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 39, 页码: 5659-5662
Authors:  Zhang, Xue;  Liu, Huiyuan;  Qin, Jiaqi;  Han, Hongsa;  Qiu, Chenxi;  Zhang, Siyu;  Hao, Xinyu;  Liu, Wei;  Song, Yujiang
Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2019/06/25
A highly stable neutral viologen/bromine aqueous flow battery with high energy and power density 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 33, 页码: 4801-4804
Authors:  Liu, Wanqiu;  Liu, Yun;  Zhang, Huamin;  Xie, Congxin;  Shi, Lei;  Zhou, Yong-Gui;  Li, Xianfeng
Favorite  |  View/Download:12/0  |  Submit date:2019/06/25
Prediction of ligand modulation patterns on membrane receptors via lyysine reactivity profiling 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 30, 页码: 4311-4314
Authors:  Zhou, Ye;  Liu, Zheyi;  Zhang, Jinbao;  Dou, Tongyi;  Chen, Jin;  Ge, Guangbo;  Zhu, Shujia;  Wang, Fangjun
Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2019/06/25
A poly(amidoamine) nanoparticle cross-linked two-dimensional metal-organic framework nanosheet membrane for water purification 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 27, 页码: 3935-3938
Authors:  Peng, Yuan;  Yao, Rui;  Yang, Weishen
Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2019/06/20
Organic polymorphs with fluorescence switching: direct evidence for mechanical and thermal modulation of excited state transitions 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 26, 页码: 3749-3752
Authors:  Jiang, Shan;  Wang, Jiayu;  Qi, Qingkai;  Qian, Jingyu;  Xu, Bin;  Li, Fangfei;  Zhou, Qiang;  Tian, Wenjing
Favorite  |  View/Download:10/0  |  Submit date:2019/06/20
A polymeric ionic liquid as a cathode interlayer of organic photovoltaics with improved reproducibility 期刊论文
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019, 卷号: 55, 期号: 20, 页码: 2956-2959
Authors:  Li, Chunhua;  Liu, Xuan;  Tu, Dandan;  Yang, Qing;  Chen, Xuegang;  Li, Can;  Guo, Xin
Favorite  |  View/Download:11/0  |  Submit date:2019/06/20