DICP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 189 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Structural transformation of Pd-alpha-Fe2O3 and Pd-gamma-Fe2O3 catalysts and application in the CO oxidation reaction 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 81, 页码: 51403-51410
Authors:  Xu, Hong;  Ni, Ke;  Li, Xiaokun;  Fang, Guangzong;  Fan, Guohong
Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2017/12/19
Structural transformation of Pd-alpha-Fe2O3 and Pd-gamma-Fe2O3 catalysts and application in the CO oxidation reaction 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 81, 页码: 51403-51410
Authors:  Xu, Hong;  Ni, Ke;  Li, Xiaokun;  Fang, Guangzong;  Fan, Guohong
Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2017/12/19
Stabilization and transformation of Pt nanocrystals supported on ZnAl2O4 spinel 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 6, 页码: 3282-3286
Authors:  Li, Wei-Zhen;  Kovarik, Libor;  Cheng, Yingwen;  Nie, Lei;  Bowden, Mark E.;  Liu, Jun;  Wang, Yong
Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2017/10/29
A competitive excited state dynamical process for the 2,2 '-((1E,1 ' E)-((3,3 '-dimethyl-[1,1 '-biphenyl]-4,4 '-diyl)-bis(azanylylidene))bis(methanylylidene))-diphenol system 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 3, 页码: 1299-1304
Authors:  Yang, Dapeng;  Yang, Guang;  Zhao, Jinfeng;  Zheng, Rui;  Wang, Yusheng
Favorite  |  View/Download:12/0  |  Submit date:2017/10/29
Encapsulation of an ionic liquid into the nanopores of a 3D covalent organic framework 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 3, 页码: 1697-1700
Authors:  Xin, Yingxiang;  Wang, Chang;  Wang, Yu;  Sun, Jianjun;  Gao, Yanan
Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2017/10/29
Room temperature synthesis of reduced TiO2 and its application as a support for catalytic hydrogenation 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 8, 页码: 4306-4311
Authors:  Zhang, Miao;  Pei, Qijun;  Chen, Weidong;  Liu, Lin;  He, Teng;  Chen, Ping
Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2017/10/29
Lead-free and stable antimony-silver-halide double perovskite (CH3NH3)(2)AgSbI6 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 56, 页码: 35175-35180
Authors:  Li, Ya-Juan;  Wu, Tao;  Sun, Lei;  Yang, Rui-Xia;  Jiang, Lei;  Cheng, Peng-Fei;  Hao, Qun-Qing;  Wang, Tian-Jun;  Lu, Rui-Feng;  Deng, Wei-Qiao
Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2017/10/29
Highly recyclable polymer supported ionic liquids as efficient heterogeneous catalysts for batch and flow conversion of CO2 to cyclic carbonates 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 5, 页码: 2836-2841
Authors:  Wang, Tao;  Wang, Wenlong;  Lyu, Yuan;  Chen, Xingkun;  Li, Cunyao;  Zhang, Yan;  Song, Xiangen;  Ding, Yunjie
Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2017/10/29
Immobilising a cobalt cubane catalyst on a dyesensitised TiO2 photoanode via electrochemical polymerisation for light-driven water oxidation 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 7, 页码: 4102-4107
Authors:  Li, Jialing;  Jiang, Yi;  Zhang, Qian;  Zhao, Xiaochen;  Li, Na;  Tong, Haili;  Yang, Xiaoxuan;  Xia, Lixin
Favorite  |  View/Download:40/0  |  Submit date:2017/10/29
High-performance transparent ultraviolet photodetectors based on inorganic perovskite CsPbCl3 nanocrystals 期刊论文
RSC ADVANCES, 2017, 卷号: 7, 期号: 58, 页码: 36722-36727
Authors:  Zhang, Jingru;  Wang, Qian;  Zhang, Xisheng;  Jiang, Jiexuan;  Gao, Zhenfei;  Jin, Zhiwen;  Liu, Shengzhong (Frank)
Favorite  |  View/Download:25/0  |  Submit date:2017/12/19